Een snoepie voor dementie

Ten voordele van EXPERTISECENTRUM DEMENTIE VLAANDEREN

Tijdens onze jaarlijkse kerstmarkt op woensdag 18 december 2019 verkopen we snoepzakjes. De opbrengst van de verkoop schenken we integraal aan 'Expertisecentrum Dementie Vlaanderen'.

De kerstmarkt gaat door in WZC 'De Bleuk' in Herk-de-Stad. Van 14.00 tot 19.00 u

Iedereen van harte welkom!!

Waarom dit goed doel?

Als woon- en zorgcentrum werken we dagelijks met personen met dementie. We vonden het dan ook niet meer dan normaal om hiervoor een centje bijeen te sparen tijdens ' De warmste week'.

EXPERTISECENTRUM DEMENTIE VLAANDEREN

Vlaanderen telt momenteel 132 000 mensen met dementie. In 2060 zijn dat er meer dan 250 000. Het Vlaamse expertisecentrum dementie ondersteunt zowel direct als indirect iedereen die met dementie te maken krijgt. We ondersteunen professionele zorgverleners zodat de zorg en ondersteuning erop vooruit gaat en mensen langer thuis kunnen wonen. We leiden coaches op die mantelzorgers kunnen bijstaan bij het verwerkingsproces. We hebben aandacht voor jongdementie en zorgen ervoor dat er meer begrip en goede begeleiding kan komen voor wie ermee geconfronteerd wordt. Een warm Vlaanderen is ook een dementievriendelijk Vlaanderen! We vinden graag in jou onze bondgenoot!

Bekijk dit goed doel