een serviette voor een warme assiette

Ten voordele van De Vaart Sint-Vincentius Kortrijk

-wij hebben een serviette om onze mond af te vegen -de feesttafel wordt mooi gedekt met de aangepaste serviette ......helaas veel mensen kunnen dit niet wegens een tekort aan financieen voor een feestdis vandaar verkoop ik servietten met logo van de warmste week en gaat de opbrengst naar dit goeie doel voor de voedselhulp

Waarom dit goed doel?

armoedebestrijding voedelsbedeling voor mensen die het met minder moeten doen

De Vaart Sint-Vincentius Kortrijk

De Vaart is een organisatie, bestaande uit een 25-tal vrijwilligers, die instaat voor voedselbedeling aan minderbedeelden in de Kortrijkse regio.
Wekelijks ontvangen wij een 120-tal nood hebbende personen/gezinnen, die doorverwezen worden door het OCMW, Kind en gezin, CAW of andere sociale organisaties.
Om de veertien dagen mogen zij zich aanbieden om naargelang de gezinssamenstelling en naar eigen keuze een voedselpakket samen te stellen.
Dit komt neer op wekelijkse voedselhulp aan een 350-tal personen (gezinsleden).

Bekijk dit goed doel

Video's