Een PLUIM voor HAAR

Ten voordele van CODA

Wij verkopen vogelkastjes en sleutelhangers voor CODA vzw. Volg ons op onze Facebook pagina... "Een PLUIM voor HAAR".

Waarom dit goed doel?

15 juli 2017 verloren wij onze mama na een zware strijd van 1,5 jaar tegen kanker. Ze was net 62 jaar geworden... De laatste maanden heeft ze veel gehad aan CODA vzw, vooral dan aan de gesprekken met de begeleidster, thuis of per telefoon. Haar angsten eens kunnen uiten aan iemand die minder dicht bij haar stond, deed haar duidelijk deugd! Ze wou thuis blijven en daar verzorgd worden. Ook daar heeft CODA vzw ons goed bij geholpen. Het regelen van verpleging, ziekenhuisbed, sedatiekoffer... alles in samenspraak met de huisarts. Het voelde aan als 1 team!

CODA vzw is er niet alleen voor de palliatieve patiënt, maar ook voor de naaste familieleden... zowel tijdens de palliatieve behandeling als na het overlijden.

Een PLUIM voor HAAR want onze mama verdient een PLUIM voor de mama die ze was én voor haar moed en vechtlust... maar ook een PLUIM voor HEN, alle mensen van CODA vzw voor wat zij dagelijks doen! Dankjewel!! ❤️

CODA

CODA vzw staat in voor het aanbod van palliatieve zorg in alle settings (van thuiszorg en dagcentrum over opname in de palliatieve eenheid Coda Hospice tot rouwbegeleiding na een overlijden) in de regio Noorderkempen - Noord Antwerpen. Tevens staat het Netwerk Palliatieve Zorg Noorderkempen in voor de sensibilisatie van professionelen en het brede publiek, voor de harmonisering van de initiatieven palliatieve zorg in de regio en voor de aangepaste vorming van professionals.

Bekijk dit goed doel