Een plantje voor de gevangenis

Ten voordele van Terra-Therapeutica vzw

Telkens wij een voordracht geven gaan wij zaadjes in een doosje te koop aanbieden voor de actie.

Waarom dit goed doel?

Omdat ik er nauw bij betrokken ben!

Terra-Therapeutica vzw

Onze werking is gericht op personen die omwille van diverse redenen verstoken zijn van groen doch wiens welzijn en gezondheid er baat bij hebben, bv gedetineerden die dagelijks belucht worden op een kale binnenkoer, ouderen in het wzc die gemiddeld 6 min per dag buitenkomen, … Momenteel hebben wij een werking binnen detentie, residentiële ouderenzorg, kinderen-, jongeren-,volwassenen- en ouderenpsychiatrie, kansarmoede en verslavingszorg.
Praktisch: wij faciliteren en ondersteunen instellingen die groen als middel willen inzetten binnen de therapie en/of die een therapeutische tuin willen inrichten voor hun bewoners. Daarnaast doen we aan kennisopbouw en -verspreiding door de inzet van studenten ergotherapie en groenmanagement in verschillende settings (samenwerking Hogeschool PXL).

Bekijk dit goed doel