Een Maandkalender voor MSA

Ten voordele van MSA-AMS.be

De kalenders zijn te koop op de zetel van de vereniging en bij de vrijwilligers van MSA-AMS Belgium.
of per postzending.
Je kan ook 10 € storten op de KBC rekening: BE08 7310 3364 3413 BIC KREBEBB. met ref: MFL KALENDER MSA, dan krijg je de kalender per gewone post in de brievenbus thuis (= adres van de overschrijving).

Waarom dit goed doel?

Toen mijn echtgenoot JiePie zaliger, aan deze ziekten 'MSA' overleden is in 2009, heb ik hem beloofd mij verder in te zetten tot ze zijn ziekte kunnen genezen, en mij verder ten dienste te stellen voor de patiënten.
Omdat er zo weinig funding is voor zeldzame ziekte en het hard is om tegen grote reeds gesubsidieerde organisaties op te boksen. Hopen we dat meer en meer mensen van goedewil voor MSA-AMS.be kiezen. Een kalender om je iedere dag opnieuw te doen denken aan de MSA patiënten. wetende dat deze kalender:
een mooie Foto kalender, maakt het leven van een MSA patiënt wat fleuriger. Maandkalender in witteomslag en een extra schrijfpen, dit alles voor maar 10€.
Een heel jaren genieten!

MSA-AMS.be

Meervoudig of Multiple systeem atrofie (MSA) is een progressieve neurologische aandoening. Het kan ook U overkomen!
MSA-AMS. Belgium vzw, is de stem van alle MSA-patiënten in Belgium;. Dat zijn naar schatting 300 tot 500 mensen. Wij willen het brede publiek en professionele gezondheidswerkers bewust maken van de problematiek van MSA. Daarnaast streven we naar meer wetenschappelijk onderzoek rond deze zeldzame en ongeneeslijk ziekte.
Alle giften van MFL gaan naar het wetenschappelijk onderzoek van het UZA en EMSA-SG, The European Multisystem Atrophy Study Group ;

Wij danken u om voor MSA te kiezen.

Bekijk dit goed doel