Een kerstmarkt voor O.V.O.K

Ten voordele van Ouders Van een Overleden Kind (O.V.O.K.)

In 5 Robbedoes- locaties organiseren de begeleiders van de opvang een gezellige kerstmarkt waar er mooie knutselwerkjes en zelfgebakken koekjes worden verkocht door de kinderen. De kinderen hebben in de voorafgaande weken hard gewerkt en geknutseld om leuke werkjes te kunnen verkopen.

Waarom dit goed doel?

we zijn Buitenschoolse Kinderopvang Robbedoes van de gemeente Pelt. Al meerdere jaren organiseren we in de laatste schoolweek voor de kerstvakantie acties waarbij we geld inzamelen voor goede doelen dicht bij huis en waar kinderen de hoofdrol in spelen. Dit jaar viel ons oog op de Vereniging voor Ouders van een Overleden Kind en dit greep onze personeelsgroep sterk aan. We werken dagelijks met zoveel kinderen voor en na de schooltijd.... wat als er dan plots een kind zou wegvallen? Dit lijkt ons ondenkbaar en bijzonder erg, dus voor de gezinnen die dit moeten meemaken moet het verschrikkelijk zijn. Speciaal voor hen willen we dit jaar de opbrengst van onze acties aan deze vereniging schenken, zodat deze gezinnen die de tragedie moeten meemaken de broodnodige begeleiding kunnen krijgen.

Ouders Van een Overleden Kind (O.V.O.K.)

Ouders Van een Overleden Kind is een vereniging van en voor alle ouders die een kind verloren hebben, ongeacht leeftijd of doodsoorzaak. De werking van de vereniging is gebaseerd op zelfhulp. Van daaruit willen wij als vereniging:

* luisteren en meeleven met het verdriet van andere ouders
* trachten te helpen bij het verlies van een kind
* zoeken naar wegen om het rouwen meer bespreekbaar te maken in onze maatschappij.

Bekijk dit goed doel