Een juweeltje voor een vakantie

Ten voordele van Metgezel vzw

Ik probeer mijn actie zoveel mogelijk bekend te maken via allerlei kanalen; mail, persoonlijk aanspreken van mensen; ik stel de juweeltjes ook hier en daar tentoon bij vrienden, in winkels.. kortom ik doe er alles aan om ze aan de man/vrouw te brengen

Waarom dit goed doel?

Ik kies dit omdat ik zelf vrijwilliger ben bij Metgezel en ik heel regelmatig een vakantie begeleid. Het zou zooo jammer zijn mochten we onze werking moeten stopzetten omwille van geldgebrek. Ik ben ervan overtuigd dat vele kleintjes een groot maken en mocht je aan het einde van de midweek de gelukkige vakantiegangers zien dan doe je het zeker

Metgezel vzw

Vzw Metgezel organiseert het hele jaar door begeleide vakanties voor mensen met een verstandelijke en/ of lichamelijke beperking, alsook voor mensen met een autismespectrum stoornis.
Wat ons uniek maakt is dat onze vakanties beleefd worden in kleine groep. Er gaan twee tot maximum zes personen tegelijk op vakantie. Dit doen we heel bewust om mensen meer zorg, meer persoonlijke aandacht te kunnen bieden. Vanuit commercieel oogpunt is dit geen evidente keuze. Daar we met de inkomsten van vakantiegangers niet toekomen om onze professionele begeleiders te betalen. Deze professionelen ondersteunen een heel netwerk van vrijwilligers. Daarom hebben we elke steun hard nodig, willen we blijven mensen gelukkig maken.
Onze vakanties gaan door in de Westhoek, aan de Westkust, maar ook al in andere regio's: Brugge, Leiestreek, Vlaamse Ardennen, Ardennen, Zeeland,.. Het aanbod groeit stelselmatig en mensen genieten telkens weer van onze persoonlijke benadering.

Bekijk dit goed doel