een HART voor WATER

Ten voordele van Liga voor Mensenrechten

idem

Waarom dit goed doel?

De beschikking hebben over water - minimaal over drinkbaar water - is een geboorterecht. We worden tijdens de zwangerschap in 'water' gedragen. We komen uit 'water' tevoorschijn als we op de wereld worden gezet. We bestaan zelfs uit +/- 60% 'water' ... WATER is onze bron van leven en zonder water is er geen toekomst. Zonder 'water' is er geen vrede.
"WATER IS A HUMAN RIGHT"
We zoeken via de Liga voor mensenrechten naar het juiste project om elke "euro-cent" die ons initiatief bij elkaar brengt te wijden aan ZORG voor , ONDERZOEK naar , BESCHERMEN van , BESCHIKBAAARHEID en GARANTIE op zuiver DRINKBAAR WATER.
Zonder 'water' is er voor niemand van ons een veilige en/of gelukkige toekomst mogelijk.

Liga voor Mensenrechten

De Liga voor Mensenrechten is een beweging die waakt over het respect voor mensenrechten in België. Mensenrechten zijn fundamentele rechten die iedere mens heeft, gewoon omdat hij of zij mens is. Ongeacht hoe iemand eruitziet, waar die persoon woont, of wat die gelooft: iedereen wordt geboren met mensenrechten die niet kunnen worden afgenomen. Mensenrechten vormen de basis van onze rechtsstaat. Ze verzekeren een vrije en veilige samenleving. De Liga voor Mensenrechten komt daarom op voor onze mensenrechten, zodat iedereen zich vrij én veilig kan voelen. Dat doet ze door informatie te bieden via allerlei kanalen (sociale media, pers, tijdschriften...), evenementen te organiseren en het beleid te beïnvloeden via lobbywerk en juridische acties. Haar prioriteiten zijn vrijheid en veiligheid, privacy, detentie en discriminatie.

Bekijk dit goed doel