Een hart voor VZW Bijs

Ten voordele van BIJS

We starten met een minivoetbaltornooi. Acht teams, waaronder ook een damesteam, zullen strijden voor een wisseltrofee. Na de inspanning is er ontspanning met vanaf 18u BBQ gevolgd door een optreden van de engelstalige coverband "Albino Zebra". Tot in de late uren kan men, op de beats van onze huis-dj, de benen losgooien op de dansvloer.

Waarom dit goed doel?

We hebben gekozen voor dit goed doel omdat er collega's rechtstreeks betrokken zijn bij deze vzw als vrijwilligers.

BIJS

Vlaanderen biedt een waaier van voorzieningen en dagbestedingen aan, maar realiteit leert ons dat gigantische wachtlijsten ons afremmen.

Dus hebben wij, de ouders van 9 kinderen met een mentale en/of motorische beperking, ons als doel gesteld een nieuwe thuis te creëren.
Een huis waarbinnen onze kinderen een warme thuis zullen vinden, in een gezellige familiale sfeer. Een open huis, waar ouders ten allen tijde welkom zijn en mee instaan voor de dagelijkse werking. Een thuis waar gezonde ouderparticipatie belangrijk, mogelijk en noodzakelijk is. Waar ouders tijd krijgen om kwalitatief en onbezorgd met hun kind bezig te zijn.... zoals het hoort.

Bekijk dit goed doel