Een Hart voor iedereen!

Ten voordele van de Vleugels

Verzoekers om internationale bescherming in het opvangcentrum van Poelkapelle gaan maandelijks rond met een collectebus om een kleine bijdrage te vragen aan al onze bewoners en personeelsleden. Dit geld willen ze graag doneren aan een goed doel uit de streek.

Waarom dit goed doel?

Voor onze bewoners van het opvangcentrum Fedasil Poelkapelle is het belangrijk dat het een lokale organisatie is. Recentelijk kreeg het centrum wat kritiek te verwerken door enkelingen die de sociale media gebruikten als propaganda kanaal om de lokale bevolking op te ruien tegen het centrum. Dit heeft onze bewoners diep geraakt. Dit initiatief kwam volledig uit van een groep bewoners. Zo willen ze aantonen dat ze goed zijn van inborst, sociaal geëngageerd en willen ze mensen sensibiliseren en opnieuw empathisch maken tav mensen van een andere origine.
We kiezen voor de vleugels omdat het een centrum is met een hart voor elk individu. Ze halen het onderste uit de kan om het leven van hun cliënten zo aangenaam en comfortabel mogelijk te maken. Dit draagt bij tot het welbevinden van de cliënten en ook dat van hun familie. Voor onze bewoners is familie heilig, vandaar dat ze het ook belangrijk vinden dat deze mensen in een warm nest terecht komen waar ze de beste ondersteuning krijgen!

de Vleugels

Vzw de Vleugels garandeert kwaliteitsvolle en professionele begeleiding, dagopvang en woonondersteuning van minder- en meerderjarigen met een verstandelijke beperking en een intensieve ondersteuningsnood.
Vanuit een christelijke visie bieden we opvang, verzorging, begeleiding en behandeling van deze personen. Emancipatie is de kern van waaruit we kansen creëren om te komen tot zelfontplooiing en dit in relatie met anderen.
Dit alles gebeurt binnen een warme en open sfeer. Wij werken vanuit onze kernwaarden om een zo goed mogelijke antwoord te bieden op de ondersteuningsvraag van onze gebruikers.

Contacteer ons: music4life@devleugels.be
of via www.de vleugels.be

Bekijk dit goed doel

Video's