Een gezellige kerstdrink voor het goede doel

Ten voordele van De Olijf

Dit jaar staat vzw de olijf samen met de warmste week op de kerstmarkt ten voordele van onze voedselondersteuning voor de kansarmen van Stekene. Dus iedereen van harte welkom om gezellig te komen drinken, een leuke babbel te hebben en ons zo ook te steunen ♥

Waarom dit goed doel?

Vzw de olijf biedt de kansarmen van Stekene een kans. Dit door een gezellige ontmoeting aan te bieden waar je steeds tijdens een koffie een gezellige babbel kan hebben.
De voedselondersteuning geeft kansarmen een beetje ademruimte in hun budget.
25 vrijwilligers staan daar elke week klaar om te zorgen dat het winkeltje vol kan staan met lekkere maar ook gezonde voeding.
Kansarmoede is een onrecht en als we ons steentje kunnen bijdragen om dit onrecht een beetje lichter te maken, dan doen we dit graag.

De Olijf

De Olijf stelt zich tot doel morele en materiële steun te verlenen aan kansarmen van Stekene door het bieden van ontmoetingsruimte en voedselondersteuning te voorzien.
Maandelijks bieden wij ook een ontmoetingsmoment voor mensen in eenzaamheid en waarbij thematisch wordt gewerkt naar de noden van de mensen.
Wij hebben een samenwerkingsverband met het gemeentebestuur en het ocmw van Stekene.

Bekijk dit goed doel