Een dementievriendelijke kerstmarkt

Ten voordele van EXPERTISECENTRUM DEMENTIE VLAANDEREN

Allen welkom vanaf 14u30 op 19/12 voor een belevingsvolle kerstmarkt in het woonzorgcentrum Sint Vincnetius, Kortrijksestraat 58 te Ardooie

Waarom dit goed doel?

Open Kring vzw, ons woonzorgcentrum Sint Vincentius heeft een groot hart voor en begeleidt personen met dementie. Het expertisecentrum is nodig en ondersteunt ons met raad voor het ontwikkelen van een kwalitatieve werking.

EXPERTISECENTRUM DEMENTIE VLAANDEREN

Vlaanderen telt momenteel 132 000 mensen met dementie. In 2060 zijn dat er meer dan 250 000. Het Vlaamse expertisecentrum dementie ondersteunt zowel direct als indirect iedereen die met dementie te maken krijgt. We ondersteunen professionele zorgverleners zodat de zorg en ondersteuning erop vooruit gaat en mensen langer thuis kunnen wonen. We leiden coaches op die mantelzorgers kunnen bijstaan bij het verwerkingsproces. We hebben aandacht voor jongdementie en zorgen ervoor dat er meer begrip en goede begeleiding kan komen voor wie ermee geconfronteerd wordt. Een warm Vlaanderen is ook een dementievriendelijk Vlaanderen! We vinden graag in jou onze bondgenoot!

Bekijk dit goed doel

Video's