EasyGin for Sportpret

Ten voordele van Sportpret

Kom langs in één van onze 9 Easykit toonzalen en koop onze heerlijke EasyGin, samengesteld door onze medewerkers. Voor slechts 25€ kan je genieten van 500ml warmte!

Waarom dit goed doel?

Supporteren is de core bussines van Easykit, we zorgen er voor dat onze klanten zelf hun eigen verwarming, ventilatie en elektriciteit kunnen plaatsen. We supporteren als partner op het veldrijden en voetbal maar willen sport ook toegankelijk maken voor kansarme kinderen De vereniging heeft tot doel, door sport en ontspanning de levenskwaliteit en sociale ontwikkeling van kansarme kinderen te bevorderen. Daarnaast heeft de vereniging ook als doel kinderen in armoede in beeld te brengen en begeleiders die in contact komen met deze doelgroep bij te staan. Super initiatief!

Sportpret

Sportpret vzw organiseert gratis sport- en spelactiviteiten voor kinderen tussen 3 en 12 jaar die opgroeien in maatschappelijk kwetsbare situaties. We organiseren onder andere Sportpretdagen tijdens de paas- en zomervakantie en Sportpret Na School tijdens het schooljaar. We werken steeds samen met lokale armoedeorganisaties. Momenteel zijn we actief in Antwerpen, Turnhout en Sint-Niklaas.

We kunnen rekenen op een grote groep opgeleide vrijwilligers die zich inzetten om de activiteiten te begeleiden.

We willen deze kinderen een zinvolle vrijetijdsbesteding bieden met zo weinig mogelijk drempels, daarom zijn onze activiteiten gratis voor de kinderen.

Alle deelnemers krijgen een T-shirt van ons en tijdens de activiteiten drinken en fruit. Zo proberen we ook te sensibiliseren rond gezonde voeding in combinatie met voldoende beweging.

Bekijk dit goed doel