Duwtje in de rug van onze warmathondeelnemers

Ten voordele van IAAR (Internationale Associatie André Rochais)

Niet iedereen kan deelnemen aan de warmathon of andere actie tvv IAAR in deze warmste weken, maar velen willen wel steunen en de deelnemers aan de warmathon een extra duwtje in de rug geven... Zij kunnen een eenvoudige gift doen, rechtstreeks aan de "warmathonners" voor IAAR. Dit bedrag wordt via deze actie overgemaakt aan music for life!

Waarom dit goed doel?

Zelf al onnoemelijk veel bijgeleerd, inzichten verworven, grenzen verlegd, gegroeid,... via de PRH vorming. Dit wens ik iedereen, ook mensen waarvoor de vorming financieel moeilijk of niet onmiddellijk toegankelijk is en waarvoor IAAR dus middelen inzamelt.

IAAR (Internationale Associatie André Rochais)

De IAAR (Internationale Associatie André Rochais) is een vzw die mensen kansen geeft om stevige en evenwichtige personen te worden en hun relatiecapaciteiten verder te ontwikkelen. Ze doet dit met vormingscursussen en coaching, gegeven door medewerkers van PRH-Persoonlijkheid en Relaties. De IAAR biedt steun aan landen in het zuiden met een grote armoedeproblematiek en aan structureel arme doelgroepen in westerse landen. In veel landen hebben begeleiders een tekort aan financiële middelen. Daarom zamelt de IAAR geld in om hun werk te ondersteunen. De vzw is genoemd naar André Rochais (1921-1990), de grondlegger van PRH.

Bekijk dit goed doel