Drukken en Delen

Ten voordele van T'ANtWOORD, vereniging tegen armoede en sociale uitsluiting in Turnhout

Hanna van Dun en Tijs Van Nieuwenhuysen hebben samen 3 lino-prints ontworpen. Deze staan in het teken van het thema ‘delen’. Nu de feestdagen in aantocht zijn staan we stil bij de mooie en misschien ook de minder mooie momenten die we hebben beleefd dit jaar. Deze momenten van liefde, dankbaarheid, geluk, verdriet, rouw,.. hebben we gedeeld met onze dierbaren. Dit hebben Hanna en Tijs vertaald naar 3 beelden: de steun van een partner, een vriend, een familielid, een onbekende.

Tijdens het Games & Comics festival in de Warande in Turnhout konden bezoekers hun eigen print drukken. Voor het drukken van een kaartje werd er een vrije gift gevraagd. De opbrengst gaat naar VZW T’ANtWOORD, een vereniging tegen armoede en sociale uitsluiting.

Waarom dit goed doel?

Het is een vzw die in Turnhout gevestigd is. Omdat wij zelf van Turnhout zijn en een groot hart hebben voor wat deze vzw doet willen wij hun daar graag bij helpen.

T'ANtWOORD, vereniging tegen armoede en sociale uitsluiting in Turnhout

Vzw T'ANtWOORD is een vereniging tegen armoede en sociale uitsluiting in Turnhout. We willen een tweede thuis zijn voor onze bezoekers. Mensen kunnen hier ontspannen, werken aan zichzelf, sociale contacten opbouwen... Iedere vrijwilliger krijgt een taak op maat. In ons sociaal restaurant 't Hert bereiden wij elke middag een maaltijd, voor en door mensen in een kwetsbare positie. Ook tijdens deze maaltijden staan onze opbouwwerkers en vrijwilligers klaar om mensen een warm onthaal te bieden.

We komen lokaal op voor de sociale grondrechten van mensen in armoede en samen strijden we tegen sociale uitsluiting. Met 59 andere verenigingen waar armen het woord nemen vormen wij het Netwerk Tegen Armoede. In deze verenigingen staan mensen die in armoede leven centraal en nemen ze op alle niveaus het woord. Zij streven ernaar om armoede en sociale uitsluiting uit te bannen.

Bekijk dit goed doel