droge worsten en verse groenten verkoop

Ten voordele van KVG Oost-Vlaanderen

samen met de collegaatjes van de schoonmaakdienst AZ Maria Middelares verkopen we droge worsten en verse groentepakketten rechtstreeks van bij de boer de opbrengst hiervan verdelen we over 2 organisaties "De Jojo" en "vzw Fiola"

Waarom dit goed doel?

Een collega haar dochter is betrokken bij de "jeugdbeweging Jojo" en we willen hier samen met collega's ons steentje bijdragen

KVG Oost-Vlaanderen

KVG is een vereniging van en voor personen met een handicap.
Vanuit onze 'open kijk op handicap' organiseren we tal van activiteiten voor personen met een handicap en hun omgeving.
Via ontmoetings- en ontspanningsactiviteiten zorgt KVG voor het nodige plezier en sociaal contact. Boeiende infomomenten en vorming maken personen met een handicap en hun familie sterker.
KVG behartigt de belangen van mensen met een handicap en wil hun stem laten horen in het beleid.

Bekijk dit goed doel