droge worsten en verse groenten verkoop

Ten voordele van Fiola vzw

We verkopen droge worsten en verse groenten pakketten rechtstreeks van bij de boer, de opbrengst hiervan gaat naar 2 organisaties "Fiola vzw "en "de Jojo"

Waarom dit goed doel?

Samen met de collega's van de schoonmaakdienst AZ Maria Middelares hebben we voor de organisatie gekozen omdat een collega bevallen is van een premature baby en ze wou zo graag langs deze weg Fiola bedanken voor de grote steun

Fiola vzw

Fiola Vzw biedt ambulante ondersteuning aan baby's, kinderen, jongeren en volwassenen met een (vermoeden van) een beperking en hun netwerk in Oost-Vlaanderen.
Fiola vzw heeft de werkwijze en de filosofie van de zes oorspronkelijke diensten begeleid wonen en thuisbegeleiding geïntegreerd. De zes organisaties die de handen in elkaar hebben geslagen, zijn De Kangoeroe, De Tandem, vzw De Dorpel, Het Bint, tWeb en Wunian vzw.

Om de dagelijkse werking te optimaliseren zijn wij aangewezen op bijkomende financiële steun, naast onze subsidiëring, voor de organisatie van jongerenactiviteiten, voor het aankopen van hulpmiddelen voor onze uitleendienst, voor het inzetten op nieuwe projecten, voor didactisch of therapeutisch materiaal...

Bekijk dit goed doel