Drinkgeld for Life

Ten voordele van Vlaamse Vereniging Autisme

Alle drinkgeld dat we ontvangen in onze wijnbar BODEGA gedurende de eerste 2 weken van december gaan wij verdubbelen en afgeven t.v.v. Autisme Vlaanderen.

Waarom dit goed doel?

Wij steunen graag deze vereniging die zeer veel doet voor mensen die niet altijd even goed begrepen worden.

Vlaamse Vereniging Autisme

VVA brengt mensen met autisme, hun ouders, familie & sociaal netwerk samen. Onze hoop is dat door de samenleving te informeren en te activeren uiteindelijk mensen met autisme en hun omgeving zichzelf kunnen zijn.
VVA vertrekt hiervoor vanuit de kwaliteiten van personen met autisme. We tonen dat mensen met autisme specifieke noden hebben die voor elke persoon met autisme weer anders kunnen zijn.

In het DNA van VVA zit het NOOZO-principe: Niets Over Ons Zonder Ons. Dit betekent dat we mensen met autisme zoveel mogelijk bij onze werking betrekken door hen ook actief als vrijwilliger en als ervaringsdeskundige aan de slag te laten gaan.

Bekijk dit goed doel