Drink op Kris

Ten voordele van Ouders van Verongelukte Kinderen - SAVE vzw

Na 7 jaar organiseren wij een "drink op Kris", hierop zijn zijn oude vrienden, klasgenoten, studentenvrienden, onze vrienden, familie op uitgenodigd. Kortom allemaal mensen die Kris gekend hebben en ons ondersteund hebben de afgelopen jaren.
Wij doen dit evenement op de zeescouts in Antwerpen, waar hij vriend aan huis was en zijn vriendin actief lid was. We voorzien drank en eten en de opbrengsten zijn voor deze vzw.

Waarom dit goed doel?

7 jaar geleden zijn wij onze zoon, broer en partner verloren. Dit was een dramatische ervaring die we tot op de dag van vandaag nog dagelijks meedragen.
Wij zijn in het verleden nooit met OVK in contact geweest, maar zijn ervan overtuigd dat er families en/of ouders zijn die hieraan een positieve houvast hebben en hierdoor weer in het dagelijkse leven kunnen functioneren.

Ouders van Verongelukte Kinderen - SAVE vzw

OVK is een lotgenotenorganisatie van ouders die een kind verloren in een verkeersongeval. Dit ingrijpend drama bracht ons samen. We besloten ons te verenigen om andere families te ondersteunen die dezelfde tragedie moeten ondergaan.

De werking van OVK heeft drie pijlers:

- hulp, begeleiding en ondersteuning bieden aan families die een kind verloren in een verkeersongeval;
- de (professionele) opvang en de begeleiding van de nabestaanden van verkeersslachtoffers verbeteren;
- sensibilisatie en activering inzake verkeersveiligheid.

Bekijk dit goed doel