Dovodo for life

Ten voordele van Sint-Lievenspoort vzw

Wij verkopen deur aan deur,online, op marktjes en aan vrienden. Sleutelhangers gemaakt uit hout (een vlammetje voor jou) , snoepzakken met lekkere snoepjes, en cuberdons.

Waarom dit goed doel?

Wij zijn zelf doof geboren en hebben reeds vanop zeer jonge leeftijd therapie gevolgd in revalidatiecentrum Sint-Levenspoort te Gent. Samen met andere dove meisjes zitten wij op het Reva in een groepje sociale vaardigheden. Wij hebben ook lange tijd steun gekregen vanuit de thuisbegeleidingsdienst.

Sint-Lievenspoort vzw

Vanuit een waardengedreven aanpak ondersteunt Sint-Lievenspoort de persoonlijke ontwikkeling van mensen met een communicatieve beperking en hun omgeving: baby’s & peuters, kinderen, jongeren, volwassenen, ouderen. Daarbij gaat een bijzondere aandacht naar de meest kwetsbare groepen.

Sint-Lievenspoort realiseert een integrale en complementaire dienstverlening die op een duurzame wijze groei versterkt en het welbevinden verhoogt.

De multidisciplinaire aanpak omvat onderzoek, therapie, begeleiding, opvang/verblijf, onderwijs en hulpmiddelen.

Sint-Lievenspoort biedt ook kinderopvang voor alle kinderen.

Bekijk dit goed doel

Video's