Donut-donderdag

Ten voordele van School zonder Racisme

Op donderdag 17 oktober verkochten enkele leerlingen van het Lucerna College in Houthalen donuts aan hun medeleerlingen, leerkrachten en ook aan de ouders tijdens de ouderavond.

Waarom dit goed doel?

De leerlingen van het Lucerna College in Houthalen zeggen unaniem nee tegen racisme, op school en ook in de rest van de samenleving!

School zonder Racisme

Jongeren groeien op in een bijzondere wereld. Grote uitdagingen komen op hen af: klimaatopwarming, migratie, oorlog, racisme en ongelijkheid.
Om deze uitdagingen aan te kunnen, hebben we echte wereldburgers nodig.

School zonder Racisme vormt jongeren tot wereldburger, met een open vizier.
Dankzij SzR staan jongeren mondig en weerbaar in de wereld, en gaan ze positief om met diversiteit.

Wij maken het verschil met workshops en schoolbegeleidingen.
Hierbij geven we jongeren zelf een stem.
Jaarlijks zetten wij zo meer dan 14.000 jongeren op weg.

Samen met jou en heel Vlaanderen willen we vechten voor een warme, rechtvaardige wereld waar iedereen zich thuis voelt, en eerlijke kansen krijgt.

Bekijk dit goed doel