Don’t worry, be happy, love and eat spaghetti!

Ten voordele van vzw O2 (De Witte Berken - De Wijzer)

Ten voordele van vzw O2 verkopen we verse spaghettisaus. Met de opbrengst willen we meer vrijetijdsbesteding en ontspanning kunnen bieden aan de kinderen en jongeren van vzw O2.
Bestellen kan tot 30 november bij alle medewerkers van vzw O2 en via musicforlife@vzw-o2.be aan de democratische prijs van 8eur/kg en het is met liefde gemaakt, dus dit krijg je er gratis bij!
De spaghettisaus wordt gemaakt op 9 december.

Waarom dit goed doel?

We zijn er van overtuigd dat kinderen en jongeren maximale kansen verdienen.

vzw O2 (De Witte Berken - De Wijzer)

Vzw O2 is een vzw binnen de Bijzondere Jeugdzorg die hulpverlening biedt aan kinderen, jongeren en hun context die zich in een leefsituatie bevinden die door henzelf of anderen als verontrustend ervaren wordt. We streven steeds naar een positieve verandering zodat basisrechten gegarandeerd en ontplooiingskansen gecreëerd worden. De vzw overkoepelt twee voorzieningen: organisatie De Witte Berken en OOOC Centrum De Wijzer. Er verblijven 40 kinderen tussen 0 en 20 jaar in vzw O2.

Bekijk dit goed doel