Dona(a)te for Dementia

Ten voordele van ALZHEIMER LIGA VLAANDEREN vzw

Met onze actie willen wij de maatschappij sensibiliseren en meer vertrouwd maken met dementerende personen en dan specifiek mensen met jong-dementie.

Donaat was in zijn jonge en gezonde jaren rally co-piloot en service-technieker bij o.a. Paul Lietaer en Didier Vanwijnsberghe. Ook was hij 'diskjockey' en vormde hij samen met twee vrienden 'Studio Brainwash'. In de jaren 80 werd Studio Brainwash veel gevraagd op feestjes in de streeks van Zwevegem.

Als actie verkopen wij sleutelhangers (€5) en stickers (€2) met het logo van Studio Brainwash.
Ook organiseren wij een TD op zaterdag 7 december in De Harp in Zwevegem.

Hopelijk kan onze actie er voor zorgen dat er ook op politiek vlak meer aandacht geschonken wordt aan deze 'ziekte van de eeuw'. Enkel op hoger niveau kan men er werk van maken om alle sociale en economische gevolgen van deze ziekte te minimaliseren.

Hopelijk tot snel!

Dochters Daniëlle & Renée, vrouw Veerle,
vrienden en familie van Donaat

Waarom dit goed doel?

Onze papa, Donaat Ravelingeen (26/09/1960) heeft de diagnose Alzheimer sinds 2015.
Door zijn leeftijd valt dit onder jong-dementie en is het heel moeilijk voor ons gezin om de juiste instanties te vinden.
Nu, vier jaar later, zijn wij op zoek naar een rusthuis met focus op jong-dementie of kleinschalig genormaliseerd wonen, maar helaas bestaat zo’n aanbod niet in onze gemeente.
Een van de criteria die woonzorgcentra, verbonden aan het OCMW, hanteren, is dat onze papa inwoner moet zijn/ of geweest zijn van de desbetreffende stad. Gevolg: papa heeft pech dat hij niet in de stad heeft gewoond waar ze hem misschien het best kunnen opvangen. Hij zal steeds als één van de laatsten in aanmerking komen. Daarbij zal het ook voor hem € 2 per dag duurder zijn. Alsof dementie plaatsgebonden is.

Dit is maar één voorbeeld van de verschillende gaten in het sociaal opvangnet voor mensen met dementie en dan meer specifiek jong-dementie.
Met onze actie willen wij dit probleem aankaarten!

ALZHEIMER LIGA VLAANDEREN vzw

Alzheimer Liga Vlaanderen is een vzw met als doel personen met (jong)dementie, hun mantelzorgers en familieleden in Vlaanderen te ondersteunen in het omgaan met dementie.
Wij zien een Vlaanderen waar mensen bewust omgaan met dementie en gepaste zorg genieten, waar geen plaats is voor taboes en waar personen met dementie een rechtmatig kwaliteitsvol leven leiden. Voor de Liga staan respect voor de mens met dementie, betrokkenheid met en steun aan de mantelzorger voorop. Binnen Vlaanderen organiseren en begeleiden wij Familiegroepen (Jong)Dementie waarin familieleden en mantelzorgers informatie, ervaringen en steun kunnen uitwisselen. Wij ondersteunen en/of organiseren ook andere activiteiten ter begeleiding van de betrokkenen. Daarnaast maken wij eenieder bewust van de mogelijkheden en de beperkingen rond dementie. Ten slotte bevorderen wij het wetenschappelijk onderzoek in verband met dementie en in verband met begeleiding van mantelzorgers en familieleden van personen met dementie.

Bekijk dit goed doel

Video's