DKI for life

Ten voordele van Kinderhartfonds VZW

Alle klassen van De kleine Icarus hebben een kookactiviteit georganiseerd.

De klaargemaakte zaken werden dan aan de ouders van de school verkocht.

Opbrengst van de bar van onze wintermarkt gaat ook helemaal naar het goede doel.

Waarom dit goed doel?

De kinderen van onze school hebben door praatrondes gekozen voor een doel die zieke kinderen helpt.

We kozen VZW kinderhartfonds, omdat Fonds Kadee daaronder valt. Het Fonds van het kinderziekenhuis van het UZ Gent.

Kinderhartfonds VZW

het kinderhartfonds is een vereniging die kinderen met een aangeboren hartafwijking ondersteunt. Zowel op medisch – psychologisch vlak, op sociaal vlak en op wetenschappelijk vlak probeert het kinderhartfonds te helpen.

Bij ongeveer 1% van de pasgeboren kinderen een hartafwijking wordt vastgesteld. In vele gevallen gaat het om een milde afwijking, maar soms kan het om een zeer ernstige hartziekte gaan, waarvoor het kind soms meerdere operaties dient te ondergaan.

Met uw steun kan het kinderhartfonds kinderen met een hartafwijking ondersteunen. Niet alleen sociaal en psychologisch, maar ook op wetenschappelijk vlak helpt het kinderhartfonds. Uw steun is veel waard!

Bekijk dit goed doel