Dj Peter Yorck

Ten voordele van De Lovie

Vanaf de maand maart, tot november, leg ik na iedere boeking als Dj een centje apart. Dit gaat integraal naar kinderen met een beperking.

Waarom dit goed doel?

Ik merk al enkele jaren op dat er zeer weinig geld wordt vrijgemaakt voor mensen met een beperking. Ik merkte dit bij mijn jongste broertje die mentaal gehandicapt is. Daarom organiseer ik al sinds een jaar, gratis fuifjes in dergelijke instellingen.

Daarnaast sta ik dit jaar ook een deel van mijn inkomen waarvoor ik werk als Dj af, aan dit goede doel.

Ook deze mensen verdienen een kwaliteit van leven in onze samenleving.

De Lovie

De Lovie vzw is een sociale organisatie actief in heel de Westhoek. Wij ondersteunen kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking: in onze locaties, maar ook thuis. Samen met hen, en wie voor hen belangrijk is, bouwen we aan kwaliteit van leven en een sterk netwerk verweven met de samenleving.

Bekijk dit goed doel