Diversiteit smaakt meer - VBS Sint-Jozef Kortrijk

Ten voordele van Actieve Jeugd van Kortrijk - Kortrijks Jeugdwelszijnswerk

De kinderen van het vijfde leerjaar bakten zelf koekjes, maar ook van bakkers met een andere achtergrond kregen we koekjes om te verkopen.

Waarom dit goed doel?

Wij kozen voor dit doel omdat de leerlingen van onze school hier vaak mee in aanraking komen.

Actieve Jeugd van Kortrijk - Kortrijks Jeugdwelszijnswerk

Vzw AjKo stelt zich tot doel de persoonlijke en maatschappelijke inclusie, emancipatie én participatie van alle kinderen en jongeren te bevorderen, met specifieke aandacht voor de meest kwetsbare. Dit wil het doen door het organiseren van dagelijkse activiteiten, de brugfunctie vervullen tussen jeugd en haar omgeving en het opkomen voor de belangen van kinderen en jongeren in de hele maatschappelijke context. Vzw AjKo zal als stimulator en regisseur bijdragen tot het versterken van het Kortrijks jeugdwelzijnswerk.

Bekijk dit goed doel