Dirk Faes & Friends For Charity

Ten voordele van Zorgcirkels Jongdementie

Dirk Faes & Friends organiseren sinds 2004 jaarlijks een gezellig samenzijn voor het goede doel. Food en drinks worden gratis aangeleverd door enkele Grimbergenaren (zelfstandigen, particulieren). Dit jaar zorgen de Grimbergse Spatsen (eenTirolergroepje) voor de muzikale noot. Daarnaast is er ook een "levende "kerststal met o.a. een ezel , varkentje en andere kleine dieren.

Waarom dit goed doel?

Een onzer organisators wou specifiek kiezen voor jong dementerenden.

Zorgcirkels Jongdementie

Zorgcirkels Jongdementie is een uniek project dat personen met jongdementie en hun omgeving een naadloos traject biedt van thuisbegeleiding tot residentieel wonen. We doen dit via 3 pijlers: ondersteuning, ontmoeting en opleiding . Via zorgbegeleiding aan huis, lotgenotencontacten, buddywerking, ondersteuning van de mantelzorgers, een prikkelend activiteitenaanbod in Hét Ontmoetingshuis en aangepaste zorg-op-maat laten we jonge mensen met dementie genieten van het leven dat voor hen ongewild een hele beproeving is.

Bekijk dit goed doel