Diner Pacht26

Ten voordele van De Caspers vzw

Een exclusief diner aan één grote tafel met 24 personen in restaurant Pacht 26.
10 gangen menu met 12 exclusieve magnums

Waarom dit goed doel?

lokale sportvereniging die werkt met kinderen die een motorische of mentale beperking hebben

De Caspers vzw

Een sportvereniging die richt zich tot kinderen, jongeren en volwassenen met een auditieve, motorische of licht mentale beperking of autisme en die niet terecht kunnen bij een gewone sportclub. 3 sporttakken, begeleid door gekwalificeerde lesgevers en doventolken.
Omnisport : G-tennis, zitbal-aerobic, zwemmen, jiu-jitsu, basketbal, hockey, netbal, …
G-voetbal in 3 niveau’s+deelname aan de G-voetbalcompetitie van de KBVB.
G-Badminton voor (jong-)volwassenen vanaf 16 j.
Doel: elk lid zo veel mogelijk te laten bereiken binnen zijn individuele mogelijkheden.
Gezinnen worden maximaal betrokken bij de werking. Eenmalige activiteiten : bv. bowling, Sint Maarten, …
Bewust zeer laag lidgeld, zodat iedereen bij onze club terecht kan.

Bekijk dit goed doel