Digital Detox Box Zetuké

Ten voordele van Tout Bien - Okidoki VZW

Via mijn webshop zal ik een Digital Detox Box aanbieden voor de prijs van €35, daarvan zal er per verkocht item €5 naar de VZW Tout Bien gaan. De bedoeling van de box is om mensen bewust te maken om meer te genieten van de mensen rondom hen, te leren praten over gevoelens als het minder gaat en om zich niet te spiegelen aan het perfecte leven dat dagelijks wordt voorgedaan op sociale media.

Waarom dit goed doel?

Mijn keuze gaat naar VZW Tout Bien omdat ik wil dat er meer ingezet wordt op de preventie van zelfdoding. Het is een onderwerp waar nog veel taboe rond heerst en we kunnen allemaal ons steentje bijdragen om dat te veranderen. Het is belangrijk dat iedereen durft te praten over zijn of haar gevoelens en om acties te ondernemen zodat we het aantal zelfdodingen kunnen terugdringen. We moeten leren om opnieuw met elkaar te connecteren en de social media en smartphones op bepaalde momenten te laten voor wat ze zijn.

Tout Bien - Okidoki VZW

Wij willen het aantal zelfdodingen aanzienlijk terugdringen. Concreet willen we het huidige, trieste cijfer van 18,7 per 100.000 inwoners te herleiden tot lager dan de resultaten van de EU-28 (11,9 per 100.000) en zelfs van gegevens van Nederland (10,7 per 100.000). De vzw stelt vast dat er reeds veel lovenswaardige initiatieven en preventie acties zijn maar dat ze zich vrijwel allemaal concentreren op depressie. Daarom concentreren wij ons op zelfdoding bij jongeren. M.a.w. we willen een stap verder gaan dan de andere initiatieven. Vooreerst door het taboe te doorbreken dat zelfdoding nog altijd is en door zelfdoding bespreekbaar te maken. Hierin kadert een awareness campagne die de hele maatschappij aanbelangt.

Bekijk dit goed doel

Video's