Dierenkoekjes voor Robbe

Ten voordele van Ouders Van een Overleden Kind (O.V.O.K.)

Tijdens de herdenkingstocht verkochten we kaarsjes om licht te brengen. We gingen gezamenlijk naar de plaats van het ongeval om daar de kaarsjes te plaatsen. Op dat moment verkochten we onze eerste koekjes die verpakt zijn met een grote chocoladekoek in de vorm van de letter R. De verkoop van de koekjes loopt door tot eind december zodat we op de verjaardag van Robbe, op 24 december, een mooi bedrag kunnen overmaken aan OVOK zodat we alle ouders van een overleden kind kunnen steunen.

Waarom dit goed doel?

Sinds het overlijden van mijn neef Robbe (19 jaar) en het enorme verdriet bij de ouders dat daarmee gepaard gaat, hebben we besloten actie te ondernemen om alle ouders die een kind verloren een hart onder de riem te steken. Op 6 november is de dag van het ongeval waarop hij stierf. Rond die datum organiseren we een herdenkingstocht ter nagedachtenis aan hem. Dat is de start van onze actie. Op zijn verjaardag, 24 december, maken we het ingezamelde bedrag graag over aan de warmste week. Op die manier proberen we op deze moeilijke data een betekenis te geven als steun aan de ouders, broers en vrienden. Zo kan en wordt Robbe niet vergeten.

Ouders Van een Overleden Kind (O.V.O.K.)

Ouders Van een Overleden Kind is een vereniging van en voor alle ouders die een kind verloren hebben, ongeacht leeftijd of doodsoorzaak. De werking van de vereniging is gebaseerd op zelfhulp. Van daaruit willen wij als vereniging:

* luisteren en meeleven met het verdriet van andere ouders
* trachten te helpen bij het verlies van een kind
* zoeken naar wegen om het rouwen meer bespreekbaar te maken in onze maatschappij.

Bekijk dit goed doel

Video's