dienstencentra voor de warmste week!

Ten voordele van CODA

wafels bakken, smulnamiddag, bingo, rommelmarkt, ...

Waarom dit goed doel?

In onze regio kent iedereen Coda als een warme plaats waar mensen de beste zorgen krijgen op het einde van hun leven.

CODA

CODA vzw staat in voor het aanbod van palliatieve zorg in alle settings (van thuiszorg en dagcentrum over opname in de palliatieve eenheid Coda Hospice tot rouwbegeleiding na een overlijden) in de regio Noorderkempen - Noord Antwerpen. Tevens staat het Netwerk Palliatieve Zorg Noorderkempen in voor de sensibilisatie van professionelen en het brede publiek, voor de harmonisering van de initiatieven palliatieve zorg in de regio en voor de aangepaste vorming van professionals.

Bekijk dit goed doel