DHL IT FOR LIFE

Ten voordele van Cocon-Vilvoorde

De collega's van IT verkopen plantjes (pannenkoekplantjes, orchideeën enz) en er wordt een voorstelling gegeven door een 'hondenfluisteraar' of coach over lichaamstaal bij honden.

Waarom dit goed doel?

De collega's van het IT departement van DHL Express willen hen steunen.

Cocon-Vilvoorde

Cocon-Vilvoorde zet zich al meer dan 15 jaar in voor ouders en kinderen die leven in een moeilijke opvoedingssituatie. Onze medewerkers gaan samen met het gezin actief en intensief op zoek naar duurzame oplossingen voor aanwezige, vaak complexe problemen. Wij wensen door onze wekelijkse en soms dagelijkse bezoeken aan huis, het welzijn en toekomstperspectief van eenieder in het gezin te verbeteren. Bovendien streven we er elk jaar naar om kansarme kinderen te kunnen laten deelnemen aan en genieten van: een zinvolle vrijetijdsbesteding en/of een (gezins)vakantie. Voor dit laatste zijn we erg afhankelijk van giften.

Bekijk dit goed doel