Desserts@Duvel

Ten voordele van ArmenTeKort vzw

Meerdere collega's hebben zich kandidaat gesteld om een dessertje te maken. Op maandag 25/11 organiseren we een heus dessertenbuffet waar iedereen van ons bedrijf voor 3€ een stukje taart, cake, chocomousse, etc. kan komen eten.

Waarom dit goed doel?

We staan vaak niet genoeg stil bij armoede in ons eigen land. Het is vaak moeilijk voor "arme" mensen om uit deze vicieuze cirkel te geraken. We geloven er is dat dit wel mogelijk is op de manier waarop ArmenTekort het aanpakt.

ArmenTeKort vzw

ArmenTeKort wil kansarmoede op grote schaal effectief bestrijden en – uiteindelijk – overwinnen. En zit hierbij in op een buddywerking.

Kansrijke en kansarme stadsgenoten met elkaar verbinden. Dat is de essentie van de werking van ArmenTeKort. Ze gaan samen op stap en worden vrienden, buddy’s. Vanuit die klik ontstaan er nieuwe kansen.

Door een verbinding in vertrouwen en gelijkwaardigheid ontdekken beiden verborgen krachten en bouwt de kanszoekende buddy zelfvertrouwen op. Ze worden elkaars supporter. Ieder buddytraject duurt twee jaar. Gedurende die twee jaar zien of horen deze buddy’s elkaar bijna wekelijks. Door deze frequente contacten ontwikkelt de kanszoekende buddy, vanuit een versterkte eigenwaarde, het vermogen maar vooral de durf om te dromen en te vertrouwen op een andere toekomst.

Naar een samenleving zonder kansarmoede.
Met één klik. Tussen twee mensen.

Bekijk dit goed doel