dessertje voor Prince Albert School

Ten voordele van House of Colours vzw

leerlingen, mama's en papa's, oma's en opa's, hebben dessertjes gemaakt.
Deze werden elke namiddag speeltijd aangeboden aan de medeleerlingen tegen € 0,5.
Met deze actie werd op 1 week € 948 verzameld.
Sien en Roel houden ons via filmpjes, foto's en verhalen op de hoogte van hun avontuur in het schooltje (Prince Albert Skills School).

Waarom dit goed doel?

Vrije Basisschool Sint-Carolus
Sien is een oud-collega en Roel is een oud-leerling van onze school.
Sien en Roel zijn voor één jaar het project 'Prince Albert Skills School' in Zuid-Afrika gaan ondersteunen.

House of Colours vzw

House of Colours is een vrijwilligersorganisatie waarin we mensen opvangen in crisissituaties. We bieden hen een thuis en een kleurrijke familie die bloedbanden overstijgt, ook nadat zij het huis verlaten hebben. Hier leren mensen elkaar en zichzelf te helpen. HoC is ook een interculturele vereniging waarin mensen projectmatig meebouwen aan een vreedzame multiculturele samenleving en wereldburgerschap. We zoeken naar antwoorden op de noden van vluchtelingen betreffende huisvesting, inburgering en tewerkstelling. We kijken ook naar de noden in hun land van herkomst en werken samen met hen die dat willen ontwikkelingsprojecten uit die de oorzaak van de migratie aanpakken. Op die manier maken we terugkeer mogelijk en voorkomen we dat andere mensen uit hun land wegvluchten met een verkeerd beeld over Europa.

Bekijk dit goed doel