Dessertenbuffet@CobelPlast

Ten voordele van Ontmoetingshuis De Moazoart

Medewerkers halen hun bakkerstalent boven om op 5 verschillende dagen desserten, taarten, koekjes, cake,... aan te bieden in de refter van CobelPlast voor de collega's. En dit voor een warm prijsje.
Met deze actie hopen we een mooi bedrag te verzamelen en te kunnen overhandigen aan het gekozen goede doel, zijnde het Ontmoetingshuis De Moazoart in Lokeren.

Waarom dit goed doel?

Als bedrijf te Lokeren wilden we iets steunen in Lokeren dat te maken heeft met armoede.

Ontmoetingshuis De Moazoart

Een moazoart of meikever staat symbool voor de verbondenheid tussen ouders en kind, onbezorgde kinderjaren en machtsoverdracht.

Sinds juli 2010 komen maatschappelijk kwetsbare groepen samen in De Moazoart voor een aanbod van ontmoeting, vrije tijd, vorming, hulpverlening en belangenbehartiging. Door middel van dit aanbod werken we aan de maatschappelijke participatie zodat iedereen een menswaardig bestaan kan leiden.

Ga ook jij samen met ons de strijd aan tegen armoede en sociale uitsluiting?

Bekijk dit goed doel