Dessertenbuffet

Ten voordele van Eigen Thuis

De leerlingen van het derde en zesde leerjaar maken thuis met mama, papa, oma of opa een dessert. Zij brengen dit mee naar school. Met deze desserten maken wij dan samen een buffet.
Ouders, grootouders, familie en vrienden zijn welkom om op woensdag 4 december een dessertje te komen eten.

Waarom dit goed doel?

De leerlingen van het zesde leerjaar kiezen een goed doel en komen dit voorstellen aan de klas. Vervolgens wordt er gestemd en worden er enkele goede doelen gekozen.

Eigen Thuis

De organisatie van vzw Eigen Thuis is erkend door het Vlaams Agentschap voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap. De doelgroep waar wij ondersteuning aan bieden zijn personen met een fysieke beperking.
In de woonvoorzieningen wonen bewoners in een individuele studio. Via een oproepsysteem kunnen zij 24 op 24 u beroep doen op ADL-assistenten. Via dagondersteuning bieden wij zowel voor bewoners van de woonvoorziening als personen die thuis wonen op maat een zinvolle dagbesteding.

Vandaag staan we voor de uitdaging van een nieuwbouw waarin we maximaal onze waarden willen realiseren.

Bekijk dit goed doel