Desserten van 'ons' huizeke

Ten voordele van Vrienden van het Huizeke

Wij gaan allerlei lekkers verkopen (wafels, brownies, cookies, kerstkoekjes, cake). Wij gaan een stand opzetten aan onze hogeschool (Odisee Brussel) waar de voorbijgangers kunnen kiezen uit ons assortiment.

Waarom dit goed doel?

Wij kiezen voor dit goede doel omdat we studenten kleuteronderwijs zijn. Goed onderwijs voor iedereen ligt ons nauw aan het hart. We vinden dat deze organisatie een belangrijke rol op zich neemt in het bestrijden van schooluitval en het niet behalen van een diploma. En door hier aan te werken, bestrijden ze ook armoede door de vicieuze cirkel te doorbreken.

Vrienden van het Huizeke

Veel kinderen in armoede verlaten de school zonder diploma waardoor ze in armoede blijven.Wij gaan in tandem (hulpverlener en ervaringsdeskundige in armoede) aan de schoolpoort staan om ouders in armoede aan te spreken en toe te leiden tot CAW, OCMW, CLB; Wij gaan mee waar nodig en zolang als nodig. Zo versterken we ouders en nemen we zorgen van kinderen weg, waardoor ze meer kind kunnen zijn, er minder gedragsproblemen zijn, betere schoolresultaten en minder schooluitval. We doen dit vanuit een buurthuis, waar we letterlijk aanwezig zijn in de thuiswereld van ouders en kinderen en bruggen kunnen leggen met onderwijs en samenleving. Wij willen meer tandems inzetten om meer scholen te bedienen; waardoor we meer ouders en kinderen bereiken.

Bekijk dit goed doel