Demo Victoria

Ten voordele van Onafhankelijk Leven vzw

Op 12 december geef ik in het Herman Teirlinck gebouw een demo voor het goede doel de warmste week. Ik sta 50% van mijn winst af.

Waarom dit goed doel?

Ik heb gekozen voor dit goed doel daar deze mensen ook een kans verdienen om zelfstandig te leven zoals wij. Deze mensen moeten ook een vrijheid hebben om zich beter in de maatschappij te voelen en een normaal leven kunnen hebben!

Onafhankelijk Leven vzw

Onafhankelijk Leven komt op voor de rechten van mensen met een handicap en helpt hen om zo zelfstandig mogelijk te leven.

Want mensen met een handicap zijn volwaardige burgers. Net als iedereen moeten ze de kans krijgen om hun leven in eigen handen te nemen.

Bekijk dit goed doel