DeFashion ForLife

Ten voordele van Tout Bien - Okidoki VZW

Wij, Babette Van Dyck en Collet Tim willen beide het taboe rond depressie en suicide bij jongeren doorbreken. En daarvoor werken wij samen voor het goede doel namelijk, OKIDOKI - TOUT BIEN Vzw.

Waarom dit goed doel?

Ik voelde mij al een tijdje niet goed in mijn vel, maar het werd erger en erger totdat ik met het idee speelde er een eind aan te maken. Ik heb op tijd aan de alarmbel getrokken. De diagnose: een depressie. Ik wil de twee maand dat ik thuis zit mij inzetten voor het goede doel, want depressie en zelfmoordgedachten bij jongeren moeten uit de taboesfeer komen.

Tout Bien - Okidoki VZW

Wij willen het aantal zelfdodingen aanzienlijk terugdringen. Concreet willen we het huidige, trieste cijfer van 18,7 per 100.000 inwoners te herleiden tot lager dan de resultaten van de EU-28 (11,9 per 100.000) en zelfs van gegevens van Nederland (10,7 per 100.000). De vzw stelt vast dat er reeds veel lovenswaardige initiatieven en preventie acties zijn maar dat ze zich vrijwel allemaal concentreren op depressie. Daarom concentreren wij ons op zelfdoding bij jongeren. M.a.w. we willen een stap verder gaan dan de andere initiatieven. Vooreerst door het taboe te doorbreken dat zelfdoding nog altijd is en door zelfdoding bespreekbaar te maken. Hierin kadert een awareness campagne die de hele maatschappij aanbelangt.

Bekijk dit goed doel

Video's