December Soepmaand

Ten voordele van Kras Jeugdwerk

De cursisten koken de hele maand december soep voor elkaar. Er zal tekens één klas de inkopen doen en een andere de soep koken. De soep (met brood) zal dan verkocht worden tijdens de pauzes voor de democratische prijs van 50 cent. Goedkoper dus dan een koffie of thee uit de automaat, gezonder, en verwarmend. Zo maken we van de koude decembermaand de Warmste Maand!

Waarom dit goed doel?

Open School Antwerpen (Centrum voor Basiseducatie) heeft als kerntaak het terugdringen van de laaggeletterdheid. We geven lessen Nederlands (voor anderstaligen en Nederlandstaligen), wiskunde, algemene vorming en ICT aan ruim 10.000 volwassenen per jaar.
Open School Merksem steunt Kras Merksem. Het is op wandelafstand van de school gelegen is, maar toch kennen de meeste cursisten Kras niet. Hun kinderen hebben door armoede of door andere factoren (praktische en psychologische drempels) vaak weinig toegang tot het reguliere vrijetijdsaanbod. Kras is heel laagdrempelig. Kras werkt in wijken met veel armoede en schooluitval heerst, en waar minder publieke ruimte en vrijetijdsaanbod is. Dat zijn vaak ook de wijken waar onze cursisten wonen.
De toekomst is aan de jeugd, en we wensen het onze cursisten toe dat hun kinderen alle kansen krijgen!

Kras Jeugdwerk

Kras is een Antwerpse jeugdwerkorganisatie die in verschillende wijken een pittige vrijetijdswerking op poten zet. We vinden het belangrijk dat iedereen mee kan doen, ook de kinderen en jongeren die moeilijker hun weg vinden naar andere initiatieven. We proberen daarom de drempel zo laag mogelijk te houden en werken in wijken met veel armoede en schooluitval en waar weinig publieke ruimte en vrijetijdsaanbod is.

Bekijk dit goed doel