de zoete zonde

Ten voordele van Golfbreker vzw

- Verkoop van Keiems Bloempje natuur en Keiems Bloempje met kruiden . Dit is een zachte schimmelkaas met een bebloemde korst.
- Daarnaast verkopen we ook 2 soorten confituur van hoeve Noordgasthuis : aardbei en 4 vruchten.

Waarom dit goed doel?

omdat het een vzw uit de streek is die gezinnen die het wat moeilijker hebben ondersteunt en samen helpt zoeken naar oplossingen.

Golfbreker vzw

Golfbreker vzw is een Organisatie voor Bijzondere Jeugdzorg gesitueerd binnen de Integrale Jeugdhulp. Wij zijn werkzaam in de arrondissementen Veurne - Diksmuide (West-Vlaanderen).

Wij bieden enerzijds aan huis opvoedingsondersteuning aan in gezinnen met kinderen tussen 0 en 18 jaar.

Anderzijds begeleiden wij jongeren tussen 17 en 21 jaar in de stap naar zelfstandigheid (alleen gaan wonen) .

Meer informatie over ons aanbod en onze werking is terug te vinden op onze website: www.golfbrekervzw.be

Bekijk dit goed doel