De zeepzoppers for life

Ten voordele van Wigwam

Ik maak zeepjes in verschillende vormen, gewone en specialere.

Waarom dit goed doel?

Zij helpen gezinnen die in moeilijkheden zijn en ik doe daar mijn actie voor omdat ze dan misschien nog een extra speelding of een nog specialere activiteit, een extra bed .... kunnen kopen of doen en die dingen bestaan dan misschien een deel van het geld dat ik heb ingezameld.

Wigwam

Wigwam werkt aan het bestrijden van armoede bij kinderen en gezinnen. We doen dit via kinderopvang (met specifieke aandacht voor kinderen uit kansarme gezinnen en kinderen met een beperking of medisch probleem), gezinsondersteuning en ontmoeting voor kansarme gezinnen in Leuven. Via ontmoetingsmomenten voor kinderen en gezinnen, materiƫle ondersteuning via onze weggeefwinkel, een leergroep Nederlands, activiteiten rond pedagogische thema's en individuele ondersteuning van deze gezinnen, bestrijdt Wigwam de kansenongelijkheid in een vroeg stadium en geeft kinderen en gezinnen een goede start in het leven. Wigwam vindt dat elk kind, elke ouder, elk gezin alle kansen verdient! Samen met hen willen we dan ook aan een mooie(re) toekomst bouwen.

Bekijk dit goed doel