de zak van sinterklaas

Ten voordele van Oranje vzw

voor geld in te zamelen ga ik samen met 4 studenten uit orthopedagogie een snoepverkoop houden in thema van de sint.
het gaat om een zakje van ons 300gr, 4/euro per zakje.
door dit massaal te delen op sociale media is het de bedoeling dat we er zoveel mogelijk verkopen.

Waarom dit goed doel?

een hele mooie organisatie met een hart voor personen met kinderen met een beperking.
de vrijwilligers doen alles met heelveel plezier en liefde , door hun bezig te zien hebben we voor deze organisatie gekozen

Oranje vzw

Oranje richt zich tot alle personen met een (vermoeden van) beperking en andere maatschappelijk kwetsbare doelgroepen, ongeacht leeftijd of aard van de beperking.

Oranje is een open en toegankelijke organisatie: we vinden het belangrijk dat iedereen z'n vraag kan stellen. Om een antwoord te geven op die vragen investeren we in de samenleving waar Oranje deel van uitmaakt.

Daarnaast investeert Oranje in gespecialiseerde zorg waar nodig. Dit betekent dat we diensten hebben op het vlak van wonen, dagbesteding, jeugdwerk, vrije tijd, vorming, sociale dienstverlening, mobiele en ambulante ondersteuning.

Wij zijn actief over de regio Noord-West-Vlaanderen en Meetjesland.

Onze dienstverlening is zoveel mogelijk verstrengeld in de samenleving. Dit doen we door gebruik te maken van het reguliere aanbod van verenigingen, lokale dienstencentra, scholen, vrijwilligers... zodat onze gebruikers een plek kunnen vinden in de maatschappij.

Meer informatie: www.oranje.be

Bekijk dit goed doel