de warsmte training

Ten voordele van De Caspers vzw

Samen met de judoclubs rond Aalst organiseren we een training voor alle leeftijden.
Wij gaan een uurtje trainen en zo geld inzamelen voor de warsmte week.

Waarom dit goed doel?

zij bieden sport aan voor mensen met een beperking

De Caspers vzw

Een sportvereniging die richt zich tot kinderen, jongeren en volwassenen met een auditieve, motorische of licht mentale beperking of autisme en die niet terecht kunnen bij een gewone sportclub. 3 sporttakken, begeleid door gekwalificeerde lesgevers en doventolken.
Omnisport : G-tennis, zitbal-aerobic, zwemmen, jiu-jitsu, basketbal, hockey, netbal, …
G-voetbal in 3 niveau’s+deelname aan de G-voetbalcompetitie van de KBVB.
G-Badminton voor (jong-)volwassenen vanaf 16 j.
Doel: elk lid zo veel mogelijk te laten bereiken binnen zijn individuele mogelijkheden.
Gezinnen worden maximaal betrokken bij de werking. Eenmalige activiteiten : bv. bowling, Sint Maarten, …
Bewust zeer laag lidgeld, zodat iedereen bij onze club terecht kan.

Bekijk dit goed doel