De Warmste Worst

Ten voordele van Tejo Ieper

Op 26 november organiseert Ons Onderdak een BBQ-worsten en vegetarische hamburger verkoop ten voordele van VZW TEJO. Iedereen is die dag welkom om een warme worst / hamburger te komen eten.

Waarom dit goed doel?

VZW Tejo Ieper werkt binnen hetzelfde werkingsgebied als sociale huisvestingsmaatschappij Ons Onderdak. We vinden het belangrijk dat jongeren op een laagdrempelige manier psychologische hulpverlening kunnen ontvangen.

Tejo Ieper

Sedert 10 september 2018 staat de deur bij Tejo-Ieper vzw open voor jongeren die een moeilijke periode doormaken. TEJO (therapeuten voor jongeren) biedt laagdrempelige, psychotherapeutische hulp aan jongeren tussen 10 en 20 jaar. Zij kunnen op eigen initiatief binnen lopen, of na doorverwijzing van huisarts, school of een andere instantie. De opvang is direct, zonder wachttijden, gratis en anoniem.
Dank zij de gratis inzet van onthaalmedewerkers en therapeuten kunnen heel wat jongeren geholpen worden.
Dank voor uw warm hart aan Tejo-Ieper.

Bekijk dit goed doel

Video's