De warmste winterthee

Ten voordele van De Cocon, Jeugdhulp aan Huis vzw

Ons gezin maakt samen 150 liter winterthee met 15 kruiden, honing, gember, citroensap en suiker. Deze verkopen we in flessen van 50 cl op school, bij vrienden , op het werk enz. Vorig jaar hebben we 200 flessen gemaakt en verkocht en dit jaar gaan we voor 300 flessen. Allemaal samen voor één doel.

Waarom dit goed doel?

We willen vooral kinderarmoede mee helpen verlichten. Kinderen in armoede zien hun toekomst op voorhand al gehypothekeerd, meestal omwille van de thuissituatie waar zij niets kunnen aan doen.

De Cocon, Jeugdhulp aan Huis vzw

De Cocon, Jeugdhulp aan Huis is een organisatie binnen de Bijzondere Jeugdzorg die hulpverlening aan huis verzorgt aan kinderen, jongeren en gezinnen die zich in een verontrustende leef- en/of opvoedingssituatie bevinden en waarbij welbevinden en/of veiligheid onduidelijk of in het gedrang is.
Een substantieel aantal begeleide gezinnen en jongeren bevinden zich onder de armoedegrens. Om de maatschappelijke participatie en de ontplooiingskansen van de kinderen en jongeren te vergroten, is af en toe een extra materiële en financiële steun nodig voor deze gezinnen. Dit kan gaan om voeding, het betalen van een schoolreis (zodat het kind kan meegaan), lidgeld bij een jeugdvereniging of sportclub, ... Graag doen we beroep hiervoor op jullie engagement!

Bekijk dit goed doel