De warmste wenskaarten

Ten voordele van Revalidatie & MS Centrum

De leerlingen van het derde en het vierde middelbaar Verzorging- voeding van Vox Pelt verkopen zelfgemaakte wenskaarten.

Ze organiseren de volledige opdracht tijdens de lessen PAV en maken hun eigen creaties in de lessen woon- en leefomgeving.

De wenskaarten zullen verkocht worden in de school, nabije buurt, via sociale media, aan familie, vrienden en op de markt van Pelt. De opbrengst gaat integraal naar het goede doel.

Waarom dit goed doel?

Wij kiezen voor dit goed doel omdat het Revalidatie en MS centrum enorm goed werk levert! Ze zetten zich honderd procent in voor mensen met MS, degeneratieve neurologische aandoeningen zoals de ziekte van Parkinson, revalidatie van patiënten met andere aandoeningen van het zenuwstelsel en functiestoornissen van het houdings- en bewegingsapparaat. Tevens is het Revalidatie & MS Centrum erkend als expertisecentrum voor comapatiënten en biedt het centrum sportmedisch advies en opvolging aan personen met beperkingen.

De leerlingen van Verzorging-voeding kunnen zich hier ook volledig in vinden omdat dit centrum aansluit op hun leefwereld en studierichting.

De leerlingen vinden het belangrijk om een goed doel te steunen en om hun medemens te helpen.

Aangezien ze ook uit dezelfde regio komen, is dit een extra motivatie om deze instelling te steunen.

Revalidatie & MS Centrum

Multiple sclerose (MS) is een aandoening van het centraal zenuwstelsel bij jong volwassenen. Deze ongeneeslijke ziekte leidt uiteindelijk tot verlammingsverschijnselen en treft meer dan 10.000 personen in Vlaanderen. Het Revalidatie & MS Centrum Overpelt (MSREVA) is gekend om zijn expertise in de zorg, behandeling en begeleiding van personen met MS. Een uniek gegeven binnen MSREVA is ongetwijfeld de multidisciplinaire raadpleging (MDR). Naast de diagnostische en therapeutische aanpak is er vaak nood aan ondersteuning op maatschappelijk en psychologisch vlak. Via MDR worden al die facetten aangesproken. Helaas wordt dit zorgaanbod nog niet vergoed.

Bekijk dit goed doel