de warmste week op OLV van Vreugde Hulste

Ten voordele van Welzijnsschakel De Spie

Leerlingen schrijven zich in voor €5 en verwennen elkaar een week lang, minstens één keer per halve lesdag. Dit kan bestaan uit iets koken, iets maken en delen met de hele school. Zowel kleuters als lagere schoolkinderen, als (groot)ouders, vrijwilligers, plaatselijke bevolking kan daaraan meewerken. Dit kan door financieel te steunen, als door etenswaren te schenken die gebruikt worden bij het koken, als door in de klas te komen helpen die aan de beurt is om verwenner te zijn.

Waarom dit goed doel?

Met onze lagere school O.L.V. van Vreugde uit Hulste willen wij op school onze Warmste week laten doorgaan onder elkaar en de opbrengst ervan aan een goed doel schenken binnen onze gemeente. Wij werken aan de SDG's en vinden dat dit goed doel daarbij aansluit omdat zij werken aan armoedebestrijding, ongelijkheid verminderen en werken aan goede gezondheid en welzijn

Welzijnsschakel De Spie

Wekelijks hebben we de huiswerkklas, het onthaal in de sociale kruidenier, een ontmoeting of crea-moment en een moment waar mensen om raad of kleine hulp kunnen komen waaronder die in samenwerking met Foodact. Jaarlijks hebben we twee feesten (een paasontbijt en een avondmaal tussen kerst en nieuwjaar) en een uitstap. Samen met mensen in armoede op weg gaan is onze opdracht. In onze beweging zijn er ook mensen in armoede die mee verantwoordelijkheid dragen.

Bekijk dit goed doel

Video's