De Warmste Week op het college

Ten voordele van Brotherhood Aarschot VZW

De doelen waarvoor we ons engageren zijn: Natuurpunt, Brotherhood Aarschot en Bourok bo Kadiom. Op die manier verbinden we ons met het milieu, de kansarme jongeren in onze buurt en verder weg rond de evenaar. Elke klas kan daarom met zijn titularissen een project uitwerken. Woensdag 18/12 zal er op de speelplaats bovendien een slotmoment zijn waarbij het uiteindelijke geldbedrag wordt bekendgemaakt en een aantal acties over de graden heen worden georganiseerd.

Waarom dit goed doel?

De doelen waarvoor we ons engageren zijn: Natuurpunt, Brotherhood Aarschot en Bourok bo Kadiom. Op die manier verbinden we ons met het milieu, de kansarme jongeren in onze buurt en verder weg rond de evenaar.

Brotherhood Aarschot VZW

Brotherhood Aarschot VZW werd in 1996 opgericht met als doel kansarme kinderen of kinderen in een moeilijke thuissituatie een week ontspanning te bieden op een jaarlijks kinderkamp. Op dit kamp trachten ze hen enkele belangrijke waarden bij te brengen en ze op weg te zetten om op een sociale manier te kunnen functioneren in groep, met respect voor de anderen. Alle kosten van de kampweek worden volledig gedragen door de VZW.

Bekijk dit goed doel