De warmste week met snor

Ten voordele van STOP DARMKANKER

We zullen granola bereiden samen met de leerlingen 5 Sociale en Technische Wetenschappen van het Sint-Norbertusinstituut te Duffel. We zijn bezig rond het thema preventiecampagnes waaronder ook darmkanker aan bod komt. Hiervoor kwam al een arts als gastspreker voor de leerlingen. De leerlingen bekijken welke voedingsstoffen en voedingsmiddelen een gunstig effect kunnen hebben op de werking van de darmen (preventief).

Waarom dit goed doel?

Met onze leerlingen van 5 Sociale en Technische Wetenschappen werken wij met het vak Integrale Opdrachten rond het thema preventiecampagnes. Daarin gaan we aan de slag met voedingsmiddelen die een gunstige rol hebben op de werking van ons lichaam, voornamelijk rond vezels i.f.v onze darmen. Binnen het vak is het ook een doelstelling om te werken met of voor een doelgroep, daarom leek ons de warmste week voor ons zeer tof!

STOP DARMKANKER

Informatie en voorlichting zijn cruciaal in de strijd tegen darmkanker. De vzw Stop Darmkanker tracht door acties, campagnes, lezingen, etc., het brede publiek in te lichten over een ziekte waarmee 1 op 20 Vlamingen geconfronteerd wordt. Deze ziekte kan vroegtijdig worden opgespoord door een eenvoudige test van de stoelgang.
Meer acties en meer informatie moeten leiden tot :
- minder sterfte door darmkanker
- minder leed door darmkanker
- minder kosten door darmkanker

Bekijk dit goed doel